Episode 07: Hvilke naturopplevelser ligger gjemt i ravinelandskapet?

Om episoden
Vi møter tre som formidler naturens egenverdi, skarpt og engasjert. To av dem er godt kjent
i ravinedalene, mens fuglekikkeren Hallgeir til vanlig gjør sine observasjoner i helt andre
landskap. Som nyfrelst ravinevandrer fikk han flere aha-opplevelser, blant annet en
oppdagelse som engasjerte hele gruppa. Velkommen til ravinevandring.

Journalist Lise Kristensen
Journalist
Eva Nordbye
Voice og Klipp
Frode Werner

Kåre Homble

Kåre
Homble

Morten Borgenvink Stensaker

Morten
Borgenvink
Stensaker

Hallgeir Skjelstad

Hallgeir
Skjelstad