Bonusmateriale

Episode 3: Wergeland i Vormadalen

Elvemøtet og elvelandskapet er skildret av Henrik Wergeland i diktet Vormens og Glommens samstevne fra 1832. Vormadalen er et landskap der dikteren fartet ofte, både til vanns og til hest. Henrik Wergeland hadde også mange venner i Nes. Diktet ble først tonesatt av nesbuen Ole Gulbrandsen Bøhn. Bøhn skrev musikk til Wergelands tekster under oratoriet, urframført i Store Nes kirke i 1832. Denne melodien er bevart.

I nyere tid har organist og komponist Odd Fossnes satt musikk til diktet. Den nye tonesettingen av Wergelands dikt ble første gang framført i Vormadalen under kulturdag på Veset i 2014. Pianist Marina Kan Selvik spilte inn Fossnes’ komposisjon i 2021. Innspillingen kan også høres i tredje episode av Ravinepodden.

album-art
Skjøn-Vorma
00:00
Vormens og Glommens samstevne (1832)

Henrik Wergeland
Samlede skrifter, dikt 1.bind, 1825-1833

Skjøn-Vorma, det yndige Mjøs-barn svam
saa lystig til Stornæs fram, at møde Glom sin Kjærest,
der kommer fra Finnegam. Ved Fosseje-spalt
Hun bøjer alt
sin Svane-hals lyttende ned: hun hører hans Røst:
ved Funna i Øst
Glom raaber et høit "Guds Fred!"
Hun kommer i himmelblaat Flaggrelin, med gyngende Dandsetrin.
Thi Starvals Klarinetter
de hilste den Brudr saa fin.
Næs-kirken staaer frem og signer dem
som hvidsmykket Præst oppaa Hei.
Da favnes de To i frydefuld Ro.
Saa dandse De deres Vei

Reportasje om Wergeland i Nes – Jul i Nes 2000

Trykk på bildet for å utvide