Bidragsytere

Rolf Sørensen
Kvartærgeolog, pensjonist, tidligere ansatt på Landbrukshøyskolen på Ås, det som nå er Norges Miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Ulrika Jansson

Ulrika Jansson
Økolog/biolog fra BioFokus og seniorforsker, nå ansatt NINA (Norsk institutt for
naturforskning).

Vegard Gundersen
Seniorforsker ved NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Geir Sjøli
Forfatter og aktiv i Foreningen Våre Rovdyr.

Morten Borgenvink Stensaker

Morten Borgenvink Stensaker
Forfatter, fotoskribent, frilansjournalist og foredragsholder.

Gaute Mohn Jenssen
Soppkjenner, artsjeger, turarrangør og soppkontroller. Medlem i Romerike sopp og nyttevekstforening.

Brit Aase

Brit Aase
Medlem i Romerike sopp og nyttevekstforening.

Einar Duenger Bøhn
Professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Folkelig og populær formidler av filosofi gjennom bøker og podkaster.

Jan Erik Horgen

Jan Erik Horgen
Etnolog, historiker og forfatter av bygdebøker og annen historisk litteratur. Drev tidligere slektsgården Horgen ved bredden av Vorma.

Rune Høyby

Rune Høyby
Damvokter og hobbyarkeolog. Bosatt i Svanfoss.

Bjørn Vidar Hansen
Hobbyfisker og friluftsmann. Ivrig bruker av elva Vorma.

Arne Sundli

Arne Sundli
Pensjonert lærer, formidler og aktiv med teatervirksomhet i Eidsvoll. Initiativtager til reåpning av Svanfoss sluser i 1993.

Rolf Sørensen
Kvartærgeolog, pensjonist, tidligere ansatt på Landbrukshøyskolen på Ås, det som nå er Norges Miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jan Erik Horgen

Jan Erik Horgen
Etnolog, historiker og forfatter av bygdebøker og annen historisk litteratur. Drev tidligere slektsgården Horgen ved bredden av Vorma.

Tor Arne Brauter

Tor Arne Brauter
Maskinentreprenør og bulldoserkjører

Johnny Brekke

Johnny Brekke
Eier av planert jord

Anne Siri Brandrud

Anne Siri Brandrud
Sivilagronom og forfatter, tidligere herredsagronom i Nes

Mats “Lie-Mats” Rosengren
Svensk bonde, sjølberget og prisbelønt for arbeidet med å spre kunnskap om slåtteenger og
biologisk mangfold.

Christian Steel

Christian Steel
Biolog, generalsekretær i Sabima, og vinner av Naturviterprisen 2022.

Ulrika Jansson

Ulrika Jansson
Økolog/biolog fra BioFokus og seniorforsker, nå ansatt NINA (Norsk institutt for
naturforskning).

Siri Khalsa

Siri Khalsa
Biolog/økolog med botanikk som spesialfelt. Nå ansatt i BioFokus,

Sverre Solberg

Sverre Solberg
Meteorolog ansatt i NILU. Aktiv naturverner og forfatter. Har bl.a. skrevet «Ravinene. Østlandets jungel.»

Kåre Homble

Kåre Homble
Biolog, artsjeger, bonde og aktiv naturverner. Slåttekar og ravineguide.

Morten Borgenvink Stensaker

Morten Borgenvink Stensaker
Naturbruker, fotoskribent, frilansjournalist og foredragsholder

Hallgeir Skjelstad

Halgeir Skjelstad
Mangeårig journalist, forfatter, fuglekjenner og naturfotograf

Geir Sjøli
Forfatter og rovdyrforkjemper, aktiv i Naturvernforbundet, rehabilitering av rovfugler i
Foreningen Våre Rovdyr.

Vegard Gundersen
Seniorforsker ved NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Lisa Sannerud Høiset

Lisa Sannerud Høiset
Vernepleieren som gjennom «Grøss og magi» gir unger teateropplevelser, arrangerer
vandreteateret «Trollpinnen»

Anne Kristin Rolstad

Anne Kristin Rolstad
Gardbruker, turguide og turistvert

Nina Nordbo

Nina Nordbo
Frilansjournalist, skogsbader og gründer av Skogsmeditasjon

Anny Fremmerlid

Anny Fremmerlid
Kunsthistoriker. Førstelektor for Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk.

Birgitte Bo Stolpmann

Birgitte Bo Stolpmann
Kunsthistoriker og kunstner. Universitetslektor ved Instituttet for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Kunstprosjektet «Ravinelandskap» i
2020.

Nadja Strand

Nadja Strand
Musikkpedagog, blokkfløytesolist, inspektør i Nes kulturskole, DKS-koordinator, den kulturelle
skolesekken.

Foto: Mette Marit Bratli

Christian Hintze Holm
Avdelingsdirektør for kulturarv i Viken fylkeskommune.

Jon Sverre Bråthen
Kommunedirektør i Nes kommune.

Kristoffer Andersen
Kulturminnerådgiver i Nes kommune.

Foto: Øyvind Aase Fluge

Hanna Geiran
Riksantikvar fra 2018. Riksantikvaren har initiert registeret over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)

Simen Bjørgen
Direktør for Kulturminnefondet.

Arne Sundli

Arne Sundli
Aktivist, tidligere bosatt i Vormadalen. Initiativtaker til gjenåpning av Svanfoss sluser i 1993.