Bonusmateriale

Episode 4: Bakkeplanering på Romerike

Bakkeplanering

Statlig tilskuddsordning til bakkeplanering i perioden 1971-1986

  • Vedtak om statlig investeringstilskudd til bakkeplanering kom i 1971.
  • Gjennom jordbruksforhandlingene i 1986 vedtok Stortinget at ordningen skulle falle bort med virkning fra 01.01.1987.

Kilde: Seniorrådgiver Jon Anders Anmarkrud hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus, kontrollsjekket med seksjonssjefen for tilskudd og kontroll.

Områdene i Norge hvor bakkeplanering var mest utbredt

  • Kommunene på Romerike.
  • Kommuner i indre Østfold (ikke kun nåværende kommune Indre Østfold).
  • Flatbygdskommunene ved Trondheimsfjorden, sik som Skaun, Trondheim og Melhus.

Kommunene på Romerike

KommuneFulldyrka og overflatedyrka jord (daa)Dekningsgrad jordsmonnkart (% av kommunens fulldyrka og overflatedyrka jord)Jordsmonnkartlagte arealer påvirket av bakkeplanering (daa)Jordsmonnkartlagte arealer påvirket av bakkeplanering (%)
Nes136,94946,0025,2920
Gjerdrum24,93999,0016,6467
Lillestrøm110,41963,0035,9834
Vestby34,72942,001,475
Ullensaker83,94979,0024,8530
Eidsvoll47,03971,006,9415
Nannestad46,44982,0021,4747
Generated by wpDataTables

Hele Viken

JM = JordsmonnskartlagtDyrka mark= Dyrka og fulldyrka mark

KommunenavnBakkeplanert (daa)Bakkeplanert (% av jm-kartlagt)Delvis bakkeplanert (daa)Jordsmonnkartlagt areal (daa)Jordsmonnkartlagt areal (% av dyrka mark)Dyrka mark (daa)
Halden15.783,0028,00899,00553.838,0091,00608.541,00
Moss115,000,000,0031.054,00963,00322.607,00
Sarpsborg18.999,0027,005.128,00711.529,0096,00741.489,00
Fredrikstad4.081,006,002.637,00632.367,00964,0065.593,00
Drammen31.179,00135,001.509,00231.407,00947,00244.243,00
Kongsberg50.968,00149,001.385,00342.333,00906,00378.006,00
Ringerike110.134,00162,0017.457,00679.986,00913,00745.022,00
Hvaler19,001,0089,0032.621,00756,0043.149,00
Aremark4.018,0022,00532,00183.934,00904,0020.339,00
Marker24.709,0069,003.854,00360.175,00931,0038.695,00
Indre Østfold487.088,00228,0050.682,002.132.146,00948,002.249.519,00
Skiptvet82.074,00268,005.887,00306.289,00964,00317.735,00
Rakkestad129.527,00126,0011.551,001.031.629,00951,00108.474,00
Råde1.854,006,00174,00331.937,00964,00344.246,00
Våler5.488,0017,00727,0032.451,0095,00341.704,00
Vestby11.162,0034,003.562,0032.692,00942,00347.149,00
Nordre Follo11.156,003,004.812,0037.015,00958,00386.422,00
Ås9.306,0025,003.611,00365.241,00985,00370.989,00
Frogn995,007,00193,00144.121,00951,00151.518,00
Nesodden61,001,0043,0042.301,00902,0046.917,00
Bærum1.642,0014,00128,00120.191,00916,00131.217,00
Asker35.259,00101,003.244,00350.239,00905,00387.066,00
Aurskog-Høland6.539,0068,006.135,00962.039,00946,001.016.876,00
Rælingen8.854,00211,004.587,0042.015,00855,0049.135,00
Enebakk81.581,0032,0016.129,0025.509,00956,0026.682,00
Lørenskog1.009,00193,004.355,0052.391,00933,0056.124,00
Lillestrøm344.323,00324,0015.496,001.062.753,00963,001.104.143,00
Nittedal28.899,00196,001.453,0014.740,00943,00156.248,00
Gjerdrum161.039,00647,005.349,00249.023,00999,00249.328,00
Ullensaker23.892,00291,009.553,00821.875,00979,0083.942,00
Nes22.225,00171,0030.669,001.295.954,00946,001.369.394,00
Eidsvoll63.958,0014,005.479,00456.898,00971,00470.319,00
Nannestad208.833,00458,005.869,00456.182,00982,00464.364,00
Hurdal0,000,000,0057.468,00865,0066.452,00
Hole3.476,0017,000,00208.327,00953,00218.665,00
Flå1.248,0021,000,005.869,00926,0063.365,00
Nesbyen0,000,000,002.092,0018,00114.663,00
Gol0,000,000,00336,002,00168.486,00
Hemsedal0,000,000,00801,006,00131.616,00
Ål0,000,000,001.527,007,00206.592,00
Hol0,000,000,003.617,0032,00113.716,00
Sigdal49.393,00163,006.524,00302.729,00923,00328.126,00
Krødsherad6.148,0074,00502,0082.756,0092,0089.962,00
Modum67.756,00151,00181,00449.447,00924,00486.204,00
Øvre Eiker34.652,0069,00677,00500.947,00992,00505.159,00
Lier47.235,0013,00429,00364.535,0092,00396.099,00
Flesberg1.514,0014,00216,0011.114,00869,00127.945,00
Rollag2.212,0026,0025,0085.826,00901,0095.222,00
Nore og Uvdal16,008,000,001.938,0014,00139.803,00
Jevnaker589,005,000,00125.209,00876,00142.866,00
Lunner1.984,008,00611,00240.219,00935,00256.781,00
VIKEN2.685.976,00147,00235.764,001.828.321,00906,0020.182.442,00
Generated by wpDataTables

Kilde:
Siri Svendgård-Stokke, avdelingsleder jordkartlegging NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi