Bonusmateriale

Episode 10: Om ravinedaler i “skolesekken”

Oddrun Clason, Østgård skole

Vi på Østgård synes det er viktig at ungene får gå i ravinene fordi de lærer mye mer av å se og oppleve enn bare å lese om naturen i bøkene. Det er fint å få se en helt annen flora enn den de ser rett utenfor døra hjemme.  Og som en av ungene sa: Dette må da være “norsk jungel”! 

Gjennom å få oppleve ravinene dekker vi mange kunnskapsmål i Kunnskapsløftet 2020:

*Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasning til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.
*Sammenligne hvordan ulike kilder kan gi ulik informasjon om samme tema, reflektere over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme et bestemt syn.

Vi hadde med oss to klasser som gikk Vesteravinene og endte opp hos Irene Hoel der de fikk se avfallsdeponiet Esval.  Vi fikk da en fin diskusjon om hva som var viktigst:  Bevare det sjeldne landskapet og floraen i ravinene, eller tjene penger på søppelhåndtering som igjen ga penger til kommunen.  Ungene ble svært engasjert av
å høre på Irenes fremlegg kontra reklamen fra Esval miljøstasjon!
Videre sier Kunnskapsløftet 2020 at ungene skal utforske og beskrive kultur- og naturlandskap i nærmiljøet.   De skal også kunne gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og hva som skal til for å bevare det biologiske mangfoldet i
nærmiljøet.

Vi mener derfor at det er kjempefint og viktig å la skoleklasser få oppleve ravinelandskapet.  Vi har kombinert det med å kjøre båt (Elvekongen eller privatbåter) opp Glomma til elvemøtet, oppover Vorma og til slutt få være med på slusing i Svanfossen.  Vi har da også fått med oss fortellinger om livet langs elvene i
“gamle dager”. 

Kathrine Murud Heiberg, Fenstad skole

Fenstad skole har vært på Huser som ligger nede ved Vorma med to forskjellige klasser i to omganger. Vi havnet der ved en tilfeldighet da vi var ute på stolpejakt. Da fikk vi servert hjemmelaget rabarbrasuppe. Det var stas. I tillegg fikk vi boltre oss på tunet og se på noen av bygningene. Etter det har vi fått undervisning i ravinedalen, om ravinen og ulike vekster. Et år fikk
vi hjelpe til med å rydde sti i forkant av «Trollpinnen», et årlig vandrespill for barn i følge med voksne, Da hadde vi grilling på gården.

I første omgang (det første året), var vi ute etter å bli kjent i bygda vår, gjennom stolpejakten. Et av målene var å se Vorma. Vi var heldige som fikk alt det andre med på kjøpet. Elevene trives stort på disse turene. Vi benyttet også sjansen til å gå på juletreorientering i 2022, og håper det kommer lignende tilbud ved senere anledninger.

Det er miljøbyggende å gå på tur sammen. Vi øver på å lese kart, vi lærer oss stedsnavn i bygda vår, og vi gjør oppdagelser underveis. En stopp på kirkegården der kulturstien ned til Huser starter, er også spennende. Der er det mye historie vi kan ta tak i. Ved en anledning fikk vi også undervisning om historie knyttet til kirken/kirkegården. Det var spennende.