Episode 06: Hvorfor skal vi bevare ravinelandskapet?

Om episoden
Leirraviner er en trua naturtype, en landskapsform som risikerer å bli borte. Men hva taper vi om de forsvinner? I denne episoden spør vi hvorfor vi skal bevare ravinelandskapet. Hva lever der nede i ravinedalene i dag som gjør dem verdt å ta vare på? De som må vite noe om dette, er biologene.

Journalist Lise Kristensen
Journalist
Eva Nordbye
Voice og Klipp
Frode Werner

Christian Steel

Christian
Steel

Ulrika Jansson

Ulrika
Jansson

Siri Khalsa

Siri
Khalsa

Sverre Solberg

Sverre
Solberg