Episode 10: Om å sanse og tolke raviner og putte dem i «skolesekken»

Om episoden
Denne episoden handler om å sanse ravinelandskapet samt kunstnerisk tolke det. Du hører
om myter, mystikk og moderne skogsbading. Og du vil høre hvordan et kunstprosjekt om
raviner havner i den kulturelle skolesekken (DKS) i Nes kommune.

Journalist Lise Kristensen
Journalist
Eva Nordbye
Voice og Klipp
Frode Werner

Nina Nordbo

Nina
Nordbo

Anny Fremmerlid

Anny
Fremmerlid

Birgitte Bo Stolpmann

Birgitte
Bo
Stolpmann

Nadja Strand

Nadja
Strand