Episode 04: Hva skjedde da bulldoserne ble sluppet løs på ravinelandskapet?

Om episoden
Episoden handler om den store bakkeplaneringa som endret landskapet på Romerike. Vi spør hvorfor leirjorda er utsatt for ras og vil vite hva som skjedde under den store bølgen av bakkeplanering som foregikk på 1970-tallet. Med store bulldosere ble bakker og ravinedaler skjøvet på og jevnet ut for å skape større kornareal og effektiv maskindrift. Voldtekt av natur eller god jordbrukspolitikk?

Journalist Lise Kristensen
Journalist
Eva Nordbye
Voice og klipp Frode Werner

Rolf Sørensen

Rolf
Sørensen

Jan Erik Horgen

Jan
Erik
Horgen

Tor Arne Brauter

Tor
Arne
Brauter

Johnny Brekke

Johnny
Brekke

Anne Siri Brandrud

Anne
Siri
Brandrud