Episode 03: Hvordan har mennesker brukt ravine-og elvelandskapet gjennom tidene?

Om episoden
I denne episoden spør vi hvordan elvelandskap og ravinedaler har vært brukt gjennom historia. Vi tar utgangspunkt i det landskapet som vi kjenner best, Vormadalen, som har status som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Vi går historia … fra jakta etter fornminner, via Wergelands «Skjøn Vorma», til storørreten på fiskestanga.

Journalist Lise Kristensen
Journalist
Eva Nordbye
Voice og klipp Frode Werner

Bjørn
Vidar
Hansen

Jan Erik Horgen

Jan
Erik
Horgen

Rune Høyby

Rune
Høyby

Arne Sundli

Arne
Sundli