album-art
00:00
Available now on:

I denne episoden spør vi hvordan elvelandskap og ravinedaler har vært brukt gjennom historia. Vi tar utgangspunkt i det landskapet som vi kjenner best, Vormadalen, som har status som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Vi går historia … fra jakta etter fornminner, via Wergelands «Skjøn Vorma», til storørreten på fiskestanga.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *